De SCHIP-aanpak: basistraining

Wij hebben samen de driedaagse SCHIP aanpak training gevolgd. De SCHIPaanpak is erop gebaseerd dat conflict ook verlies met zich meebrengt en dat een verlies regelmatig tot een conflict leidt. Verlies van vertrouwen, zekerheden of liefde. Bij een scheiding gaat dit verlies nog verder als mensen hun huis, of kinderen (deels) verliezen. Bij relatieproblemen of scheiding is het daarom niet genoeg om een conflict te hanteren maar moeten ook de verschillende manieren van verliesverwerking aandacht krijgen. Pas dan kan er opnieuw worden verbonden, afspraken gemaakt worden omtrent de toekomst, en pas dan kunnen (ex-)partners ook samen ouders zijn voor de kinderen