Werkwijze

Puur kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos telefoongesprek (max.15min)
Tijdens dit gesprek gaan we samen kijken of wij de juiste hulp kunnen bieden. Het is belangrijk dat het van beide kanten klikt.

Puur intakegesprek
Als we samen het begeleiding traject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het kind is hierbij, afhankelijk van de leeftijd, niet aanwezig. 
Het intakegesprek bedraagt ongeveer 1 uur.
Tijdens het intakegesprek worden vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) en het kind uitgebreid besproken.

Puur coaching traject
Hierna volgen de sessies met het kind. De sessies duren 50 minuten. De ouders zijn hierbij in principe niet aanwezig.
Het aantal sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen.

Puur afronding
Als afronding van het coachingstraject vindt een eindgesprek met de ouder(s) plaats.

Puur klachtenreglement
Wij zijn als lid van de NFG aangesloten bij Quasir voor de afhandeling van klachten.