Werkwijze

Puur kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos telefoongesprek (max.15min)
Tijdens dit gesprek gaan we samen kijken of wij de juiste hulp kunnen bieden. Het is belangrijk dat het van beide kanten klikt.

Puur intakegesprek
Als we samen het begeleidingstraject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s) en eventuele verwijzer. Jullie kind is hierbij, afhankelijk van de leeftijd, niet aanwezig. 
Het intakegesprek bedraagt ongeveer 1 uur.
Tijdens het intakegesprek krijgen we duidelijkheid over de hulpvraag door vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) en het kind uitgebreid te bespreken.

Puur begeleiding
Hierna volgen de sessies met jullie kind. De sessies duren 50 minuten. De ouders zijn hierbij in principe niet aanwezig.
Het aantal sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). Om de begeleiding te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen.
Wij houden de lijnen met ouders en omgeving kort.

Puur afronding
Als afronding van de begeleiding vindt een eindgesprek met de ouder(s) en eventuele verwijzer plaats.

Puur klachtenreglement
Wij zijn als lid van de NFG aangesloten bij Quasir voor de afhandeling van klacht