Tarieven

Kindercoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook niet als je aanvullend verzekerd bent.

Wij hebben op dit moment een wachtlijst. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Om begeleiding via de jeugdwet te kunnen starten hebben wij een verwijzing van een gezinscoach of een jeugdconsulente bij de gemeente nodig. Met de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray hebben wij een contract afgesloten waardoor begeleiding voor kind en jongere door de gemeente waar hij woont vergoed wordt.

Als je particulier van onze hulpverlening gebruik wil maken gelden vanaf 1 januari 2023 de volgende tarieven:

Het betreffende bedrag wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.
Dit dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht en naar de ouders gefactureerd. Ook bij betaling die loopt via de gemeente.

De Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring volgens de Wet algemene verordening persoonsgegevens (AVG) zijn van toepassing op Puur kindercoach.
Wij adviseren deze door te nemen voor de intake bij Puur kindercoach.