Tarieven

Kindercoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook niet als je aanvullend verzekerd bent.

Gemeente (jeugdhulp)
Om behandeling via de jeugdwet te kunnen starten hebben wij een doorverwijzing van een gezinscoach of een jeugdconsulente bij de gemeente nodig. Met verschillende gemeenten hebben wij een contract afgesloten waardoor behandeling voor kind en jeugd door de gemeente waar hij woont vergoed wordt. Met de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray hebben wij een contract. 

Als je particulier van onze hulpverlening gebruik wil maken gelden de volgende tarieven:
Telefonisch kennismakingsgesprek
kosteloos
Intakegesprek
€ 57,50 
Coaching per sessie
€ 57,50 
Half consult
€ 30,00

Telefonisch consult
€ 12,50
Intensief mailcontact (>15 min)
€ 12,50
Eindgesprek
€ 57,50

Het betreffende bedrag wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.
Dit dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te worden afgezegd. In  andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij betaling die loopt via de gemeente wordt deze naar de ouders gefactureerd.

De Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring volgens de Wet algemene verordening persoonsgegevens (AVG) zijn van toepassing op Puur kindercoach.
Wij adviseren deze door te nemen voor je een begeleidingstraject bij Puur kindercoach aangaat.